Inga er linjeforeningen for studenter tilhørende avdeling teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik.

 

Linjeforeningen INGa omfatter følgende studieretninger:

• Byggingeniør • Maskiningeniør • Elektroingeniør • Geomatikk • Fornybar energi • Teknologidesign og ledelse
• Sustainable Manufacturing master • Bygningsinformasjonsmodellering • Geografiske informasjonssystemer

 

Foreningens målsetting er å skape kontakter mellom bedrifter og studenter, samt arrangere sosiale og faglige arrangementer for studentene. For å nå disse målene arrangerer vi karrieredager to ganger årlig. Vi jobber for at ulike bedrifter blir representert disse dagene. Disse dagene gir mulighet for bedriftene til å kapre nye skarpe hoder. Studentene får muligheten til å bli kjent med bedrifter og potensielle arbeidsgivere.

 

Vi ønsker også å arrangere sosiale arrangementer. Dette er en fin mulighet til å skape kontakt mellom studenter på de forskjellige teknologiretningene på skolen. Tidligere har vi hatt for eksempel gokart, curling og bowling på disse kveldene.

Inga er linjeforeningen for studenter tilhørende avdeling teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik.

 

Linjeforeningen INGa omfatter følgende studieretninger:

• Byggingeniør • Maskiningeniør • Elektroingeniør • Geomatikk • Fornybar energi • Teknologidesign og ledelse
• Sustainable Manufacturing master • Bygningsinformasjonsmodellering • Geografiske informasjonssystemer

 

Foreningens målsetting er å skape kontakter mellom bedrifter og studenter, samt arrangere sosiale og faglige arrangementer for studentene. For å nå disse målene arrangerer vi karrieredager to ganger årlig. Vi jobber for at ulike bedrifter blir representert disse dagene. Disse dagene gir mulighet for bedriftene til å kapre nye skarpe hoder. Studentene får muligheten til å bli kjent med bedrifter og potensielle arbeidsgivere.

 

Vi ønsker også å arrangere sosiale arrangementer. Dette er en fin mulighet til å skape kontakt mellom studenter på de forskjellige teknologiretningene på skolen. Tidligere har vi hatt for eksempel gokart, curling og bowling på disse kveldene.

STYRET

Leder: Christian Edvardsen Holm
Nestleder: Olav Sebastian Aase
Økonomiansvarlig: Eskil Tangen Karlsen

PR-ansvarlig: Marie Hammerseng
Driftfunksjonær: Cecilie Rasmussen
Bedriftskontakt: Tony Salonen
Styremedlem: Olve Aaberg
Styremedlem: Hilde Andersen

KONTAKT

Postadresse: INGa – Linjeforening for teknologi,
NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik.
Besøksadresse: NTNU i Gjøvik (G-Bygget),
Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik.

Neste karrieredag

Januar, 2018 – kl 11.00–14.00

Disse bedriftene kommer:

Påmelding til karrieredagen er bindende og medfører en påmeldingsavgift.

For pris og mer informasjon kan dere kontakte oss på e-post.

Meld på din bedrift

Ønske om eget grupperom til intervju?

Ønske om å holde presentasjon?