Litt om linjeforeningen FRESK

FRESK er linjeforeningen for radiografi, ergoterapi, sykepleie og videreutdanninger/mastergrader innenfor helse. Linjeforeningen FRESK er den nyeste og eneste linjeforeningen for studentene ved institutt for helsevitenskap (IHG) ved NTNU i Gjøvik. IHG utgjør den største studentmassen ved universitetet, og linjeforeningen består av ca. 1500 studenter.

 

Vårt mål er å skape kontakt mellom arbeidslivet og studenter, samt arrangere sosiale og faglige tiltak. Av denne grunn arrangerer vi hvert år karrieredag, hvor studentene kan bli kjent med ulike aktører innenfor helsesektoren og møte potensielle arbeidsgivere. Karrieredag er en unik sjanse for arbeidsgivere til å fremme sin virksomhet og rekruttere nye ansatte.

 

FRESK arrangerer også faglige og sosiale arrangementer, slik som faglig relevante foredrag, quiz, bachelorfest, julebord m.m.

STYRET

Leder: Mathilde Lande Skaar
Nestleder: Silje Grimsrud Solheim
Økonomiansvarlig: Emilie Midje
Styremedlem: Martin Nygaard
Styremedlem: MyNina Truong
Styremedlem: Kristin Lyshaug

Styremedlem: Kaja Langlo Erdal
Styremedlem: Jenny Aardalen
Styremedlem: Endre Stokmo Skjærseth

KONTAKT

Postadresse: FRESK – Linjeforening for helsefag,
NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik.
Besøksadresse: NTNU i Gjøvik (G-Bygget),
Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik.

Neste karrieredag

09. januar, 2019 – kl 11.00–13.00

Bedrifter som kommer vil bli presentert her så snart de er påmeldt

Meld på din bedrift